Tag Archives: thiết kế âm thanh

Sản xuất và thiết kế âm thanh cho game, nghề mới việc cũ.

Chào các bạn, cho đến thời điểm tôi viết bài viết này ( thời gian cuối năm 2022 ). Nghề sản xuất và thiết kế âm thanh cho game vẫn là một nghề nghiệp mới mẻ ở Việt Nam, tuy nhiên lại là công việc không có gì mới trên thế giới. Những vấn đề […]